Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

«Σε μεγάλη κρίση» η ελληνική κτηνοτροφία (ΑΠΟ troktiko)

Η κτηνοτροφία μας βρίσκεται σε μεγάλη κρίση, είπε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Παναγιώτης Πεβερετός, στο πλαίσιο της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, στα Τρίκαλα, ζητώντας άμεσα τη λήψη μέτρων από την πολιτεία.


Οπως ανέφερε, ορισμένα από αυτά είναι το πάγωμα των χρεών κτηνοτρόφων-πτηνοτρόφων για 3 χρόνια, η μείωση του κόστους παραγωγής, ο έλεγχος της ασυδοσίας της αγοράς και το χτύπημα των ελληνοποιήσεων, η λειτουργία ΤΕΜΠΜΕ για την κτηνοτροφία, κ.ά.Ο πρόεδρος του Συνδέσμου τόνισε πως αρκετοί κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα, αφού δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, μιλώντας για έγκαιρες και ριζικές αλλαγές που πρέπει υποχρεωτικά να γίνουν, για την αυριανή επιβίωση του κλάδου.Αναφέρθηκε στη σημασία του κλάδου στην οικονομία, λέγοντας ότι η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία στη χώρα μας είναι οι βασικοί πυλώνες του αγροτοδιατροφικού τομέα, της πραγματικής οικονομίας. Ασχολούνται περίπου 140.000 οικογένειες, απασχολούνται 300.000 εργαζόμενοι με την παραγωγή 500.000 τόνων κρέατος και 1.500.000 τόνοι γάλακτος.Ταυτόχρονα πάνω από 15.000 επιχειρήσεις κύρια μικρομεσαίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση - εμπόριο - μεταφορές, εξαρτώμενες από την κτηνοτροφική παραγωγή και απασχολούν πάνω από 100.000 εργαζόμενους. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος της φυτικής παραγωγής που παράγεται στην χώρα μας, απορροφάται από τους κτηνοτρόφους του τομέα γενικότερα.Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Γιώργος Αρκούδας, εκπροσωπώντας τους χοιροτρόφους, ζήτησε από την ελληνική πολιτεία την συνολική τακτοποίηση όλων των υποχρεώσεων των χοιροτρόφων προς τις τράπεζες, ρυθμίζοντάς τα για δέκα χρόνια με διετή περίοδο χάριτος και χαμηλό επιτόκιο και την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή.Ο Ελ. Γίτσας, κτηνοτρόφος και αντιπρόεδρος του ΣΕΚ (αιγοπροβατοτρόφων), αναφερόμενος στην αποτελεσματική εφαρμογή των μεθόδων της Γενετικής Βελτίωσης, επισήμανε ότι η γενετική βελτίωση δεν είναι άλλο παρά μόνο η συνεχής και συστηματική συγκέντρωση πληροφοριών για τις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις των παραγωγικών ιδιοτήτων των αιγοπροβάτων μας, για την δημιουργία συγκεκριμένων γονότυπων. Στην συνέχεια, πρόσθεσε ο ίδιος, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τον κτηνοτρόφο για την αποτελεσματική και κερδοφόρα διαχείριση της εκτροφής.Ο αριθμός των αιγοπροβάτων που εκτρέφονται στην Ελλάδα είναι αντίστοιχα 9.000.000 και 4.500.000 κεφάλες, που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 10% και 48% περίπου του συνολικού πληθυσμού αιγοπροβάτων στην Ε.Ε. Η εξέλιξη και η σημερινή κατανομή του πληθυσμού των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα των επεμβάσεων και των αλλαγών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Η ανεξέλεγκτη διασταύρωση και η απρογραμμάτιστη εφαρμογή της τεχνικής σπερματέγχυσης είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού μέχρι και εξαφάνιση ορισμένων φύλων, με αποτέλεσμα οι διασταυρωμένοι και εκφυλισμένοι τύποι που δημιουργήθηκαν, να αποτελούν το 90% του πληθυσμού της χώρας.Για τον επόμενο χρόνο τα πράγματα φαίνονται ακόμη πιο δυσοίωνα, ανέφερε ο Μιχάλης Τζίμας, γενικός γραμματέας του ΣΕΚ, διευκρινίζοντας ότι η τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής με τον διπλασιασμό των ζωοτροφών, την αύξηση του πετρελαίου και της ΔΕΗ δημιουργούν αφόρητη κατάσταση στη λειτουργία των μονάδων. Η παραδοσιακή κτηνοτροφία έχει φθίνουσα πορεία και λόγω συνταξιοδότησης πολλών κτηνοτρόφων.Ο πρόεδρος του ΕΛΟΓΑΚ καθηγητής Ανδρέας Γεωργούδης είπε ότι πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να πάμε πραγματικά στην ανάπτυξη.Ο Αλέξανδρος Ζαγορίτης, αντιπροέδρος του ΣΕΚ (αγελαδοτρόφων), υπογράμμισε ότι η Ελληνική Βοοτροφία δεν είναι μόνο ένας τομέας αναγκαίος για την πολιτεία με σκοπό να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες των μελών της. Μπορεί να αποτελέσει ένα πυλώνα ανάπτυξης, τόνισε, δίνοντας ιδιαίτερα μεγάλη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία όσον αφορά θέσεις εργασίας, ισοζύγια πληρωμών και τακτικά κρατικά έσοδα.Για να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα, σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός της βοοτροφίας, μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, ελέγχους καλής λειτουργίας της όλης αλυσίδας, υποστήριξης μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης. Ίσως αυτή τη στιγμή το ποιο σημαντικό είναι η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου και αρμοδιοτήτων που να ελευθερώνει τον Ελληνα βοοτρόφο να αφοσιωθεί στο κύριο αντικείμενο του, την ποιοτική παραγωγική ανάπτυξη της μονάδας του.

http://www.nooz.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: