Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

Βασίλης Παπαδόπουλος, δήμαρχος Πηνείας


«Από την στιγμή που στα σχέδια της Κυβέρνησης δεν ήταν η δημιουργία δήμου στον λεγόμενο ημιορεινό χώρο, ήταν φυσικό επακόλουθο να ενταχθούμε στον δήμο Αμαλιάδας, ως φυσική συνέχεια της γεωγραφικής ενότητας. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το κέντρο των υπηρεσιών, κυρίως των δημόσιων για την Πηνεία είναι η Αμαλιάδα. Πρόκειται για μια φυσιολογική εξέλιξη, ο δήμος Αμαλιάδας παραμένει δεύτερη πόλη στην Ηλεία και ελπίζουμε το σχέδιο «Καλλικράτης» να φέρει την ανάπτυξη στον νέο δήμο, που θα αποτελείται από την Αμαλιάδα και την Πηνεία και βέβαια στον νομό Ηλείας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: