Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 1

Μ. Σελαμαζίδης
(από την Ελευθεροτυπία)

Τα αλλάζει όλα ο «Καλλικράτης» σχεδιάζοντας εξ υπαρχής τον χάρτη της Ελλάδας, οριοθετώντας νέα Διοίκηση, με μείωση έως...
και 50% των αιρετών, άνοιγμα της πόρτας της εξουσίας στους 18άρηδες, επιμήκυνση της θητείας από... 4 σε 5 χρόνια και ταυτόχρονη διενέργεια εκλογών σε Δήμους και Περιφέρειες με τις Ευρωεκλογές από το 2014.

Το νέο σχέδιο ανατέμνει την Επικράτεια σε 7 κρατικές Διοικήσεις, 13 Περιφέρειες και 333 Δήμους, συν άλλους 14, που θα αποτελέσουν σημείο διαβούλευσης. Οι χάρτες των συνενώσεων δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, αμέσως μετά τη λήξη του υπουργικού συμβουλίου. Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης υπογράμμισε ότι δεν είναι μαγική λύση στα προβλήματα, είναι όμως το εργαλείο για την αντιμετώπισή τους και ενσωματώνει σε ένα νομοθέτημα εκατοντάδες άρθρα και θεσμικές παρεμβάσεις που θα αντιστοιχούσαν σε 16 νομοσχέδια.
* Χωροθέτηση νέων Δήμων.
* Συγκρότηση Περιφερειών, κατάργηση Νομαρχιών.
* Συγκρότηση αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
* Μεταφορά αρμοδιοτήτων της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης στους Δήμους.
* Αξιοποίηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εισαγωγή νέων θεσμών, όπως Συμπαράστασης Δημότη.
* Δικαίωμα εκλέγεσθαι στους 18άρηδες.
* Κωδικοποιημένη συγκέντρωση συνόλου αρμοδιοτήτων της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.
* Μεταφορά αρμοδιοτήτων από υπουργεία στην αιρετή περιφέρεια.
* Νέο σύστημα εποπτείας ΟΤΑ.
* Νέο σύστημα οικονομικής κατοχύρωσης πόρων των ΟΤΑ, σύνδεσή τους με πιο δυναμικούς πόρους.
* Μητροπολιτική αυτοδιοίκηση σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
* Αξιοποίηση του όρου της κοινότητας, που είναι το κύτταρο των νέων ισχυρών Δήμων.
* Ενίσχυση του ρόλου και της αξιοπιστίας των αιρετών.
* Περιορισμός κατά 65% δημοτικών επιχειρήσεων.
* Ειδικό καθεστώς σε νησιωτικούς - ορεινούς Δήμους.
Θέσπιση αναπτυξιακού προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ (Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση).
Στόχος του «Καλλικράτη» είναι το καλό κράτος, είπε στο υπουργικό συμβούλιο ο κ. Ραγκούσης, που τόνισε ότι ημερομηνία γέννησης του νέου θεσμού είναι η 1η Ιανουαρίου 2011, όταν θα αναλάβουν δράση οι αιρετοί, που θα εκλεγούν το φθινόπωρο, σύμφωνα με τα νέα όρια του «Καλλικράτη». Θα έχει προηγηθεί η ανάληψη των δράσεων για τη μετάβαση στον νέο χάρτη από τον Μάιο, που θα ψηφιστεί από τη Βουλή ο «Καλλικράτης», μέχρι το τέλος του χρόνου. Ορισμένες από τις δράσεις αυτές θα ολοκληρωθούν τους έξι πρώτους μήνες του 2011, αλλά και 24 μήνες μετά. Οι διαδικασίες θα περιλαμβάνουν 17 βήματα:
1. Ψήφιση νομοσχεδίου: Μάιος 2010.
Προηγουμένως θα υπάρξει διαβούλευση για τους χάρτες των συνενώσεων.
2. Σύνταξη Οργανισμών σε Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Μάιος - Δεκέμβριος 2010.
3. Καταγραφή προσωπικού: Μάιος 2010 - Δεκέμβρης 2011.
4. Σύνταξη Οργανισμών των Δήμων: Μάιος έως και Ιούνιο 2011.
Σύνταξη Οργανισμών για όλες τις κατηγορίες των Δήμων του Καλλικράτη (Μητροπολιτικοί, Δήμοι πρωτεύουσες νομών, νησιωτικοί-ορεινοί Δήμοι κτλ). Από τον Ιούνιο θα αρχίσει η υποστήριξη των νέων Δήμων και η ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στις δομές τους.
5. Καταγραφή και διασφάλιση λειτουργίας υποδομών στέγασης: Μάιος 2010 - Φεβρουάριος 2011.
Καταγραφή των κτιρίων των ΟΤΑ, προσδιορισμός των αναγκών, ορθολογική αξιοποίηση, με στόχο τη μείωση των μισθωμένων κτιρίων, λύσεις για κάλυψη των ελλείψεων.
6. Εγκατάσταση και λειτουργία 1.200 e-ΚΕΠ: Ιούνιος-Δεκέμβριος του 2010.
7. Λειτουργική ενοποίηση Δήμων, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: Μάιος 2010 έως Ιούνιο 2011.
8. Ηλεκτρονικός Δήμος, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση: Μάιος έως Δεκέμβριο 2014.
Δημιουργία μοντέλου των ηλεκτρονικών ΟΤΑ: Από Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010 θα αναμορφωθούν οι ιστοσελίδες των ΟΤΑ βάσει ενιαίων προδιαγραφών. Πιλοτική εφαρμογή του νέου μοντέλου σε επιλεγμένους ΟΤΑ. Εως τέλος χρόνου, ηλεκτρονικό μοντέλο σε όλους τους ΟΤΑ.
9. Επιμόρφωση και κατάρτιση αιρετών και εργαζομένων: Μάιος-Δεκέμβριος 2010.
Μέχρι τον Νοέμβριο θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία και τον Δεκέμβριο θα επιμορφωθούν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακά συμβούλια.
10. Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων: Μάιος 2010-Μάρτιος 2011.
11. Οικονομικά ΟΤΑ: Μάιος 2010 έως Φεβρρουάριος 2011.
Σύστημα παρακολούθησης των οικονομικών, χρηματοοικονομικοί δείκτες αξιολόγησης.
12. Κοστολόγηση - υποστήριξη μεταφοράς αρμοδιοτήτων: Μάιος 2010-Ιανουάριος 2012.
13. Νησιωτικότητα: Ιούνιος 2010-Δεκέμβριος 2012. Υποστήριξη των νησιωτικών δήμων με αυξημένες αρμοδιότητες.
14. Κάρτα δημότη-πολίτη: Μάιος 2010-Δεκέμβριος 2012. Αυτόματη εξυπηρέτηση των πολιτών με κάρτα συμμετοχής τους σε τοπικά δημοψηφίσματα.
15. Συνολική καταγραφή αρμοδιοτήτων: Μάιος 2010-Δεκέμβριος 2011.
16. Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου: Μάιος 2010-Μάρτιος 2011. Εκδοση προεδρικών διαταγμάτων, κωδίκων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων για τον «Καλλικράτη».
17. Υποστήριξη νέου Οργανισμού Υπουργείου Εσωτερικών: Μάιος 2010-Ιούνιος 2011. *

Δεν υπάρχουν σχόλια: