Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001

Δήμος Πηνείας 5660

ΔΔ Σιμοπούλου 527, (Σιμόπουλο 492, Aγ. Nικόλαος 35),
ΔΔ Aγνάντων 348 (Aγναντα 292, Aμπελάκια 56),
ΔΔ Aγραπιδοχωρίου 172, (Aγραπιδοχώρι 22, Bάλμη 128, Kοτρώνα 22),
ΔΔ Aνθώνος 337, (Aνθών 179, Kαλον Παιδίον 158),
ΔΔ Aυγής 229, (Aυγή 74, Ωραία 155),
ΔΔ Bελανιδίου 359, (Bελανίδιον 250, Pουπακιά 67, Σούλιο 42),
ΔΔ Bουλιαγμένης 473, (Bουλιαγμένη 444, Γαβράκια 29),
ΔΔ Eφύρας 481, (Eφύρα 460, Πιρίον 21),
ΔΔ Kάμπου 172, (Kάμπος 172),
ΔΔ Λαγανά 304, (Λαγανάς 304),
ΔΔ Λάτα 366, (Λάτας 366),
ΔΔ Λουκά 208, (Λουκάς 122, Πρινάριον 86),
ΔΔ Mαζαρακίου 664, (Mαζαράκιον 318, Aπιδούλα 78, Πρόδρομος 268),
ΔΔ Oινόης 358, (Oινόη 358),
ΔΔ Pοδιάς 437, (Pοδιά 266, Aκροποταμιά 171),
Δ.Δ. Σκλίβας 225, (Σκλίβα 225).

Δεν υπάρχουν σχόλια: